Банкоматы в селе Кызыл-Мажалык

Банкоматы Сбербанка России

 Республика Тыва, с. Кызыл-Мажалык, ул. Буян-Бадыргы Ноян, д. 36
 78005555550

Банкомат Сбербанка России

 Республика Тыва, с. Кызыл-Мажалык, ул. Коммунальная, 12
 78005555550

Банкомат Россельхозбанка

 Республика Тыва, Барун-Хемчикский кожуун, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чадамба, д. 20
 78002000290