Банкоматы в 165-м квартале Бирска

Банкомат банка «ФК Открытие»

 Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Чернышевского, д. 1а
 78001007040

Банкомат банка Уралсиб

 Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 8 Марта, д. 46
 78002005520